Conştiinţa şi promovarea unei culturi a păcii – 5 aprilie

Conştiinţa! Pe data de 5 aprilie ONU sărbătorește Ziua internaţională a conştiinţei care promovează cultura păcii prin dragoste şi conştiinţă.

Tema anului 2024 este „Promovarea unei culturi a păcii, cu dragoste și conștiință”.

Această zi a fost declarată cu scopul de a crea relaţii paşnice şi prietenoase bazate pe respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toată lumea, fără a face diferențe de rasă, sex, limbă sau religie.

Ziua de 5 aprilie promovează valori de bază precum pacea, toleranța, înțelegerea, solidaritatea și incluziunea, creând condiţii de stabilitate şi bunăstare, eliminând discriminarea.

Conştiinţa ar trebui să ne ghideze acţiunile, pentru a fi buni, generoşi, pentru a manipula lumea, respectând drepturile celorlalți și acceptând diversitatea, pentru a trăi cu toţii în pace.

Conştiinţa

„Toată lumea este un lider al conștiinței. Toată lumea este un erou al conștiinței. Când inimile noastre sunt calme și curate, înțelepciunea noastră va fi dezlănțuită.”

Hong, Tao-Tze, președintele Federației Păcii și Iubirii Mondiale (FOWPAL)

Despre Conştiinţa

Oare mai există conştiinţă şi cunoştinţă? Toate prejudecăţile vechi au dispărut, oamenii încearcă cu orice preţ să le diminueze, să le distrugă astfel încât toţi să devină la fel: nişte cadavre vii care nu gândesc altceva decât mizerii; nişte egoişti, cu inimi împietrite şi zdrobite de mult, fără o privire caldă, fără o vorbă bună, morţi. – Petre Tutea

„Un temperament liniştit şi voios, izvorât dintr -o sănătate deplină şi dintr-o organizare fericită, o minte luminată, vie, pătrunzătoare şi dreaptă, o voinţă cumpătată şi blândă şi în urma ei o conştiinţă curată – acestea sunt însuşiri pe care nici avuţia, nici rangul nu le poate înlocui. Căci, lucru adevărat, ceea ce este fiecine pentru sine însuşi, ceea ce-i rămâne şi în singurătate şi ce nimeni nu-i poate da nici lua, este pentru dânsul mai de căpetenie, decât ceea ce posedă sau decât tot ce poate fi el în ochii altora. Un om de spirit, în deplină singurătate, are o petrecere foarte bună cu propriile sale gânduri şi fantezii pe când un cap tâmpit nu poate scăpa de chinul urâtului nici cu cea mai felurită schimbare de societăţi, privelişti, plimbări şi petreceri. Un caracter bun, măsurat şi blând, poate să fie mulţumit în împrejurări strâmtorate; pe când cel lacom, pizmuitor şi răutăcios, nu va fi mulţumit nici în mijlocul tuturor avuţiilor.” – Arthur Schopenhauer

Cuvinte cheie