70 de ani de cand celebram Ziua Drepturilor Omului

Pentru a marca Ziua Drepturilor Omului (10 decembrie),  Secretara Generală a Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić, și Președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Liliane Maury Pasquier, au emis o declarație comună în perspectiva celei de a 70-a aniversări a Convenției Europene a Drepturilor Omului celebrate în 2020:

“Urmând calea deschisă de Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului a fost deschisă spre semnare la 4 noiembrie 1950.

În decursul ultimilor 70 de ani, Convenția și-a extins sfera de acțiune pe întreg continentul, protejând astăzi drepturile și libertățile fundamentale a peste 830 milioane de oameni din cele 47 state membre.

Grație Convenției, supravegheată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, Europa beneficiază de cel mai puternic sistem internațional de protecție a drepturilor omului din lume. Este ceva de care putem fi mândri toți.

Cele peste 20 000 de hotărâri ale Curții, puse în aplicare de către statele membre ale Consiliului Europei,  au contribuit la îmbunătățirea, în diferite moduri, a vieții oamenilor de pe întreg continentul.

Prin implementarea prevederilor ei pe plan intern de către autoritățile naționale, Convenția a generat multiple schimbări pozitive, și a contribuit la creșterea standardelor privind drepturile omului în întreaga lume.

Totuși, nu ar trebui niciodată să tratăm aceste realizări ca atare, or ele ar putea să dispară. Lupta pentru drepturile noastre este o luptă continua și avem încă mult de muncit în acest sens.

În anul 2019 a fost finalizat un proces de reformă care a durat zece ani. Numărul de cauze aflate pe rol la Curtea Europeană a fost redus cu peste 50% și s-au înregistrat îmbunătățiri semnificative în executarea hotărârilor CEDO.

Cu toate acestea, în jur de 60 000 de cereri încă așteaptă a fi examinate și mai mult de 5000 de hotărâri urmează a fi pe deplin puse în aplicare.

Aceste cifre rămân destul de înalte și necesită eforturi conjugate din partea Consiliului Europei, Curții și a statelor membre pentru a asigura înfăptuirea justiției și abordarea problemelor sistemice în vederea evitării încălcărilor repetate.

De asemenea, este necesar să acționăm pentru a ne asigura că Convenția protejează în mod eficient, în toate circumstanțele, oamenii din fiecare colt al continentului, inclusiv din zonele necontrolate.

Aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, relansată în 2019, va reprezenta un pas binevenit în acest sens, deschizând un nou capitol în istoria îndelungată și remarcabilă a Convenției.”

Cuvinte cheie