Măsurăm astăzi pentru un viitor sustenabil – 20 mai, Ziua Mondială a Metrologiei UNESCO

Metrologia, știința măsurării și a aplicațiilor ei, a fost întotdeauna în fruntea progreselor tehnologice și științifice. Ea este omniprezentă în viața noastră, iar impactul său este vizibil în toate aspectele societății.

       Tema Zilei Mondiale a Metrologiei din acest an este sustenabilitatea. Cercetarea în domeniul mediului și elaborarea politicilor de mediu se bazează pe măsurări precise pentru a ne ajuta să înțelegem și să abordăm provocările complexe ale mediului, cum ar fi schimbările climatice, poluarea și epuizarea resurselor. Tema sustenabilităţii ne încurajează să explorăm modul în care metrologia contribuie la îmbunătățirea vieții noastre de zi cu zi. De exemplu, măsurările precise și fiabile ne permit să monitorizăm mai bine parametrii de mediu, să evaluăm mai bine efectele activităților umane și să dezvoltăm strategii de promovare a echilibrului ecologic. Metrologia ne oferă mijloacele de a lua decizii în cunoștință de cauză, prin cuantificarea emisiilor de carbon, măsurarea deșeurilor sau monitorizarea habitatelor naturale.

       Metrologia joacă un rol esențial în contabilizarea carbonului și acoperă o gamă largă de activități, inclusiv măsurarea exactă, calcularea, monitorizarea şi raportarea poluanților. Sistemele de contabilizare a carbonului și alte măsuri de reglementare pentru conservarea mediului se bazează pe date fiabile, obținute prin măsurări precise ale poluanților potențial prezenți în mediu la nivel de părţi per miliard.

       Metrologia este fundamentală deoarece contribuie la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă (ODS) și sprijină eforturile Organizației Națiunilor Unite de a realiza o dezvoltare durabilă la nivel global:

  1. un comerț echitabil și transparent, bazat pe metrologie legală, contribuie la îmbunătățirea condițiilor economice pentru toți și la reducerea sărăciei;
  2. rezultatele fiabile și comparabile ale testelor sunt importante pentru îmbunătățirea sănătății și a bunăstării;
  3. măsurile eficiente de combatere a schimbărilor climatice necesită tehnologii de măsurare pentru a cuantifica emisiile de gaze și alte variabile climatice esențiale și pentru a monitoriza eficacitatea strategiilor de atenuare a efectelor;
  4. măsurările sunt vitale pentru dezvoltarea și monitorizarea tehnologiilor care ne vor oferi acces la energie curată la prețuri accesibile;
  5. inovaţia şi infrastructura industrială depind de măsurări precise pentru o gamă largă de parametri.

       Tema Zilei Mondiale a Metrologiei 2024 subliniază rolul esențial pe care metrologia îl joacă în toate aceste situații și ne reamintește responsabilitatea noastră colectivă de a conserva mediul planetei.

       De asemenea, în acest an, se deschide un nou capitol în promovarea Zilei Mondiale a Metrologiei: Adunarea Generală a UNESCO, în cadrul celei de-a 42-a sesiuni, a adoptat o rezoluție prin care data de 20 mai a fiecărui an a fost proclamată oficial Ziua Mondială a Metrologiei. Această recunoaștere va oferi noi oportunități de promovare a metrologiei și este în concordanță cu misiunea UNESCO de a construi o lume mai bună prin știință și educație.