START pentru săptămâna dezarmării (24-30 octombrie 2022)

De la înfiinţarea Naţiunilor Unite, dezarmarea şi controlul armamentelor au îndeplinit un rol important în prevenirea şi reglementarea crizelor şi a conflictelor armate. Momentele de dispută între state şi apariţia potenţialelor ameninţări pentru securitatea şi pacea internaţională pot fi rezolvate prin dialog politic constructiv şi negocieri, fără să fie folosită forţa armelor convenţionale sau neconvenţionale.

La 24 octombrie 2022, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) începe marcarea anuală a Săptămânii dezarmării, ce are loc până la 30 octombrie 2022. Această iniţiativă aduce în atenţia publică agenda Naţiunilor Unite dedicată păcii mondiale. Principiul dezarmării propune, pe fond, înlăturarea tuturor armelor şi muniţiilor care sunt folosite în conflicte şi distrugeri în masă. Apelul este adresat comunităţii internaţionale pentru renunţarea la toate tipurile de arme, care nu sunt esenţiale acţiunilor de ordine publică în interiorul graniţelor statelor,

Cuvinte cheie